Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Overige kansen & risico’s

Risico/kans RisicoGevolg Beheersmaatregelen
Krappe voorbereidingsplanning Onvoldoende capaciteit voor een goede uitwerking van documenten. 
De planning voor de VO- en DO-fase wordt niet gehaald. 
Kwalitatief ondermaatse documenten, waardoor de prijsvorming minder nauwkeurig wordt. 
Vergunning en prijsovereenstemming te laat waardoor bouw te laat start. 
Met ontwerpende partijen en adviseurs afspraken maken over inzet en planning. 
Samen werken in de Teamkeet, waardoor we sneller onderling kunnen schakelen. 
Bouwen in bestaande omgeving Door het bouwen ontstaat er hinder voor de omwonenden en extra (vracht)verkeer. Klagende buren, waardoor er onvrede over Nijestee en Trebbe ontstaat. Door extra (vracht)verkeer kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.Buurt betrekken bij de plannen en tijdig informeren. Overlast door stof, geluid en licht tegengaan. Orde en netheid op en rond de bouwplaats en afscheiding met groene bouwhekken en doeken met kunstwerken van kinderen uit de buurt. Afstemming met gemeente over bereikbaarheid bouwplaats en verkeersveiligheid. 
Netcongestie Onvoldoende capaciteit elektriciteitsnet Enexis. Door netcongestie is het mogelijk dat Enexis geen of een lagere elektracapaciteit levert voor toekomstige aansluitingen en/of voor de bouwaansluiting. Vroegtijdig overleg inplannen met Enexis om het plan te toetsen. Ook tijdig aanvragen van de tijdelijke bouwaansluitingen en de definitieve woningaansluitingen.
Welstand en onherroepelijke bouwvergunning Geen goedkeuring van Welstand op definitieve bouwaanvraag. Na afgifte van de bouwvergunning kunnen belanghebbenden bezwaren indienen.Door de eisen en wensen van Welstand is het mogelijk dat er onderdelen van het plan gewijzigd moeten worden. Daardoor ontstaat mogelijk vertraging en kan financiële haalbaarheid een probleem worden. Bezwaren van omwonenden veroorzaken vertraging in moment onherroepelijk worden vergunning. Voldoende afstemming met Welstand tijdens de ontwikkeling van het ontwerp. 
De aanvraag voor de omgevingsvergunning tijdig doen zodat vertraging niet direct gevolgen heeft voor start bouw. 

Stad in Selwerd

Tijdens het werken aan dit PvA hebben we talloze ideeën opgedaan. De kansrijke ideeën hebben we voor jullie verzameld.