Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Onze visie op huurders en bewoners

Betaalbare, gezonde en duurzame huisvesting: het is één van de meest uitdagende maatschappelijke opgaves. Wij gaan daarin verder dan alleen een project ontwikkelen. Vanuit intensieve samenwerkingen van begin tot eind realiseren wij leefomgevingen waar mensen graag willen wonen en zijn.

Iedereen wil een thuis hebben. Een gezonde, duurzame en veilige plek voor jezelf, waar jij je thuis voelt. Er is niks belangrijker dan dat. Een plek waar je werkt, zorgt, leert, ontmoet, tot rust komt. Waar je de dag van je af mag laten glijden, kunt lachen, huilen, je verder kunt ontwikkelen, jezelf kunt zijn. Een plek waar je lééft. Gezondheid is daarin een belangrijke pijler en je meest kostbare bezit.

Meerwaarde voor het collectief

Samen met opdrachtgevers, bouwpartners, huurders van Nijestee en bewoners hebben wij een grote invloed op hoe de samenleving van morgen eruitziet. Dat is een prachtige opgave, maar ook een flinke verantwoordelijkheid om te dragen. Daar gaan we dan ook zorgvuldig mee om.


“Ons doel: bijdragen aan de ongedeelde stad Groningen, waarin iedereen wordt uitgenodigd om volwaardig mee te doen”


Hoedan?

Door effectief en aandachtig te luisteren

Wij ontwikkelen, bouwen en beheren duurzame, gezonde leefomgevingen. Dat doen we met aandacht voor de aarde, de maatschappij, de mens en continuïteit. Samen bouwen wij zo aan geluk. Bewoners en huurders hebben daarin een belangrijke stem, zij weten zelf immers het best wat hen gelukkig en tevreden maakt. Bijdragen aan de ongedeelde stad, waarin iedereen die dat wil kan meedoen, kan daarom alleen door goed naar hen te luisteren.

Goed luisteren betekent voor ons allereerst: aandachtig en actief waarnemen om zo informatie te krijgen en/of te begrijpen wat huurders, bewoners en inwoners echt bedoelen en wensen. Maar ook: vragen stellen om verduidelijking te krijgen, de ander de gelegenheid geven om zich uit te drukken, je mening en oordeel uitstellen, empathie tonen en je kwetsbaar durven opstellen. Dit alles vraagt om oprechte interesse in de ander.

We zijn ons ervan bewust dat luisteren een essentieel onderdeel is van goede communicatie. Het helpt bij het opbouwen van sterke relaties en begrip tussen mensen en daarmee het creëren van draagvlak. We weten ook dat echt luisteren niet zo makkelijk is als het klinkt  en we hierin altijd blijven leren.

De monumentale buurt van de toekomst

Voor Trebbe is de monumentale buurt van de toekomst een buurt waar het goed wonen is. Die als veilig, gezond en aangenaam wordt beschouwd en waar een gevoel van gemeenschap heerst. Een leefbare, duurzame, groene buurt met voorzieningen en waarin plaatsen van historische en architectonische waarde gecombineerd worden.

Bouwen aan de toekomst

Wij willen de ‘monumentale buurt van de toekomst’ maken. Door nú de juiste keuzes te maken kunnen we samen bouwen aan buurten die een grote aantrekkingskracht op mensen hebben en waarin zij tot in lengte van jaren graag willen wonen. De monumentale buurt van de toekomst is een samensmelting van de volgende elementen:

Tevreden bewonersOnderzoeken vanuit huurdersparticipatie wanneer een bewoner/groep tevreden is
Gezonde bewonersEen woning die bijdraagt aan de gezondheid
Veilige omgevingEen buurt waar sociale controle de norm is
(T)HuisPersoonlijke voorkeuren en levensstijlen. Architectonische waarde, leefbaarheid, groen, voorzieningen en gemeenschapszin
BetaalbaarheidBetaalbare woonlasten
MilieuEen duurzame, groene leefomgeving die bijdraagt aan het welzijn van de bewoners

Zodan!

We bouwen samen aan geluk door onszelf steeds af te vragen of we de juiste dingen doen. Als toetsstenen daarvoor gebruiken we de vier pijlers van ons meervoudig waardemodel: aandacht voor de aarde, de maatschappij, de mens en de continuïteit.

Inzetten van het meervoudig waardemodel levert geen panklare trajecten op. Het vereist flexibiliteit in de uitvoering. Samen zoeken we voor ieder vraagstuk en iedere doelgroep naar de best passende oplossing. Daarbij gaan we ook met huurders en bewoners in gesprek over de vraag hoe zij zelf kunnen bijdragen.

Door steeds aan kleine knoppen te draaien en te toetsen of iets een positieve impact heeft, blijven we op ieder moment werken aan het succes en het geluk van de ander. En blijven we nieuwsgierig en openstaan voor verbetering. Het is een vorm van experimenteel leren.

Voorbeeld en uitgangspunten

Voorbeelden van lopende en afgeronde trajecten en vertrekpunten, die blijvend bijdragen aan huurders- en bewonerstevredenheid, zijn:

Trajecten

  • Hart voor de bewoner – Gereedschapskist met middelen, afgestemd op de doelgroep.
  • Gezonde Woning Keur – Onderzoek toont aan dat verschillende binnenmilieufactoren de gezondheid van de bewoners of gebruikers van gebouwen beïnvloeden. Volgens Gezonde Woning Keur™ is een gezonde woning ontworpen en gebouwd aan de hand van tien thema’s. Het keurmerk onderscheidt drie kwaliteitsniveaus: zilver (emissiegereduceerd), goud (emissiearm) en platina (emissie bijzonder laag). Bij Trebbe streven we naar platina.

Vertrekpunten voor bouwen aan geluk

  • Natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit zijn belangrijke dragers binnen de leefomgevingen die wij realiseren. Ze dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van bewoners en aan de biodiversiteit in de buurt.
  • De wijken, buurten en woningen die wij maken zijn plekken waar mensen zich prettig en veilig voelen. Zo zorgen we voor een gezonde mix van doelgroepen in de wijken.
  • Goed, veilig en gezond wonen is bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
  • Een gebouw of woning, die wij ontwikkelen en realiseren draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de bewoner of gebruiker.

Uitgangspunten voor samen bouwen

  • Als collega’s van elkaar voelen we ons thuis, veilig en geïnspireerd en zorgen we er samen voor dat we duurzaam inzetbaar zijn.
  • Veiligheid en gezondheid zijn gewaarborgd in de gebouwen die wij realiseren, op onze bouwplaatsen en in onze kantoren.
  • Bij Nijestee en Trebbe kunnen mensen een leven lang gezond, gelukkig en plezierig werken.

Kortom

We werken samen aan harmonieuze, gebalanceerde ontwerpen voor de buurten, wijken en woningen die wij ontwikkelen en bouwen. Daarbij hebben we aandacht voor de duurzaamheid en betaalbaarheid van het gebouw. Ook stellen we de vraag of en hoe dit project bijdraagt aan de maatschappij en het individu.

Onze bewonerstrajecten