Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Zijn we nog op koers?

Controlesysteem


“If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you”

Fred Devito

Om verder te komen, moet je soms even stoppen en tijd nemen voor reflectie en evaluatie. Dat levert informatie en inzichten op waarmee je ziet hoe het team vordert in de richting van de gestelde doelen en waarin bijsturen nodig is. Als maatstaf voor de prestaties formuleren we Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), voor de samenwerking als geheel gebruiken we een stoplicht.

KPI’s

  • We formuleren KPI’s op het gebied van productie, samenwerking, betaalbaarheid, lerend vermogen, circulariteit en de bouwkolom als één systeem.

Stoplicht

Gaandeweg kan blijken dat de samenwerking niet goed loopt. Om de samenwerking te ‘meten’ hanteren wij een stoplicht met drie kleurcodes. 

  • Groen De samenwerking gaat goed.
    We blijven investeren in de samenwerking, elkaar en het werk. 
  • Oranje De samenwerking verloopt niet naar wens, maar we geloven er nog wel in.
    Tijdens een evaluatie of in de periode tussen twee evaluaties kan er onvrede ontstaan over de samenwerking, de voortgang en/of resultaten. Zodra we dit opmerken, bespreken we het in openheid met elkaar. We onderzoeken met behulp van een verbinder samen waar het spaak loopt, en investeren nog meer in elkaar, de samenwerking en het werk.
  • Rood De samenwerking verloopt niet goed en we zijn het geloof verloren. 
    Ook dan tonen we lef en durf. Als uit twee achtereenvolgende evaluaties blijkt dat de ene partij vindt dat de ander te weinig progressie laat zien, spreken we  naar elkaar uit dat het niet meer werkt, gijzelen elkaar niet en beëindigen de samenwerking. Een besluit dat we niet lichtzinnig nemen. Komt het tot stoppen met de samenwerking, dan is het ons doel om op een goede manier af te ronden en uit elkaar te gaan. Daarbij rekenen we de out of pocket-kosten met elkaar af.

Onze reis tot dusver

De concept samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal – en wat ons betreft een tussenstation – in onze reis tot dusver. Een reis die in de zomer vorig jaar van start ging met de voorselectie. Ons eerste tussenstation. Vervolgens vervolgden we onze reis met fase 2; we mochten Trebbe aan jullie voorstellen en onze visies op ‘Het moet anders’ presenteren. Daarna volgden de tussenstations de Droomsessie en het Klankbordoverleg. Twee belangrijke momenten waarop we konden uitwisselen, ophalen en klankborden. Het heeft geresulteerd in deze tussenstop. We kijken er naar uit om samen de reis te vervolgen.