Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Alles uit de kast…

Jullie hebben ons gevraagd om een Plan van Aanpak Realisatie te maken voor Selwerd. Wij hebben in de afgelopen weken alles uit de kast gehaald om jullie een indruk te kunnen geven van de eerste stappen in de concrete uitvoering.

De Klankbordsessie op Valentijnsdag hebben wij benut om te toetsen of wij de juiste thema’s beet hadden; die hebben we nu een verdiepingsslag gegeven. Conceptueel bouwen is sensationeel uitgediept. De planning is nogmaals tegen het licht gehouden, flexibeler gemaakt en verder verfijnd. De bouwplaats is compleet uitgewerkt, kritisch getoetst bij mensen uit de praktijk en visueel gemaakt in 3D. De risico’s en kansen zijn verzameld en uitgewerkt. En het thema Betaalbaarheid is omgezet in een actieplan, met maximale aandacht voor betaalbaarheid voor bewoners.

Kortom, alle ingrediënten voor een vliegende start staan inmiddels op tafel. Wij sluiten dan ook graag af met dezelfde woorden als die van Nijestee: “We gaan bouwen in Selwerd, dat staat vast!”

Coen, Ellis, Sara, Tjerk, Arnoud, Christian, Alex, Nico, Wouter en Hein