Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Planning

Samen bouwen aan geluk. Dat doen we met aandacht voor maatschappij, mens, continuïteit én aarde. En dus houden we rekening met ecosystemen. Ook bij de realisatie van Stad in Selwerd. In de wijk Selwerd huist een kolonie van meervleermuizen. Deze zeldzame meervleermuis heeft een grote invloed op de planning. Als de vleermuizen vanuit hun winterverblijven terugkeren naar Selwerd, moeten de voorzieningen in de eerste bouwfase (2A) weer beschikbaar zijn. Dat is uiterlijk op 1 maart 2026. En de sloop van woningen voorafgaand aan de laatste bouwfase kan pas van start gaan als de meervleermuizen weer in hun winterverblijven zijn vertrokken (vanaf november 2026).

Alle processen voor de realisatie van de ruim vierhonderd woningen in Selwerd stemmen we af op dit kritieke pad.

Hoe we de planning voor ons zien, dat omschrijven we als volgt:

Fase 2A: Vliegende start

Het moet anders. Bij het realiseren van gebouwen vervangen we de traditionele projectmatige aanpak daarom door een procesgerichte aanpak. Eenmalige en tijdelijke werkvormen – het na elkaar of gelijktijdig bouwen van een verzameling van individuele gebouwen – maken plaats voor een volcontinu proces.