Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Fase 2A: Voorlopig ontwerp

Van project naar proces

Het moet anders. Bij het realiseren van gebouwen vervangen we de traditionele projectmatige aanpak daarom door een procesgerichte aanpak. Eenmalige en tijdelijke werkvormen – het na elkaar of gelijktijdig bouwen van een verzameling van individuele gebouwen – maken plaats voor een volcontinu proces, waarin de verschillende bewerkingen elkaar zonder onderbreking in een vloeiende beweging opvolgen. Dit voorkomt aan- en afloopverliezen en het onnodig telkens aan- en afvoeren van productiemiddelen. Hier is direct winst te behalen. Daarnaast zorgt een procesgerichte aanpak voor continuïteit in de bezetting. Met als resultaten: een hogere productiviteit, meer werkplezier en een betere kwaliteit van het eindproduct.

Voorlopig ontwerp (VO)

Nijestee werkt op dit moment met verschillende adviseurs aan het voorlopig ontwerp. Vanaf begin maart hebben we nog ongeveer vier kalendermaanden om te komen tot een aantrekkelijk, maakbaar en financieel haalbaar ontwerp dat ook kan rekenen op goedkeuring van de gemeente. Een uitdaging die wij graag samen met jullie aangaan.

Online samenwerkingssoftware
Om binnen de beschikbare tijd een goed voorlopig ontwerp te kunnen maken, is het belangrijk dat alle mensen in het team 24/7 toegang hebben tot dezelfde, actuele informatie en gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen. Wij stellen voor dat doel een online omgeving (SharePoint) beschikbaar.

Versnellingsstudio’s
Naast een online platform organiseren wij ook (voor zover nodig) verschillende korte versnellingsstudio’s (scrum-sessies). Het doel hiervan is om zo snel mogelijk (liefst binnen één maand) de belangrijkste aspecten van het ontwerp vast te stellen. Denk hierbij aan plattegronden, buitenruimtes, energieconcept, de voorzieningen voor flora en fauna en het bouwsysteem. Dit is belangrijk om de volgende fase efficiënt te kunnen oppakken.

Het ‘Selwerd-detail’

Wat worden de architectonische dragers van Stad in Selwerd, die richting geven aan alle bouwfasen en die essentieel zijn om de kwaliteit voor de hele wijk te borgen? Bij de vaststelling van de eerste bouwfase nemen we voor de hele wijk een besluit over deze beeldbepalende elementen. Hierbij hebben wij een sterke voorkeur voor werken met één bouwkundig uitwerkingsbureau voor de hele wijk. Zo waarborgen we de kwaliteit door de bouwfasen heen en stroomlijnen we ook de technische uitwerking.

Begroting

Essentieel voor de realisatie van de wijkvernieuwing is de beoordeling van de financiële haalbaarheid van de plannen. Op verschillende momenten tijdens het ontwikkelproces maken we ramingen van de te verwachten bouwkosten. Deze toetsen we aan de beschikbare budgetten. Als het nodig is, kunnen we zo tijdig bijsturen naar de volgende fase. We sluiten de fase van het voorlopig ontwerp af met het opstellen van een elementenraming.

‘Het moet anders-Team Selwerd’

We gebruiken deze periode niet alleen om te werken aan het ontwerp, maar ook om verder te werken aan de vorming van één Selwerd-team, bestaand uit makers, verbinders en koersbepalers. Voldoet de samenstelling van het team? Is het mandaat helder en is duidelijk wie welke rol heeft? Hoe communiceren we met elkaar, waar werken we samen, welke voorzieningen hebben we nodig en welke kennis moeten we gezamenlijk vergaren? Belangrijk is dat de teamleden elkaar beter leren kennen en dezelfde taal gaan spreken. Dat zijn voorwaarden voor een goede samenwerking. Daarnaast moeten de teamleden met dezelfde middelen (leren) werken. Het is daarbij een must dat iedereen kan werken mét en denken in 3D.

Acties VO-fase

ActieNijesteeTrebbe
Procedure OPAX
Formeren teamsXX
Inrichten online werkomgevingX
Iedereen op de hoogteX
Inplannen ontwerp-scrumsessiesXX
Vaststellen plattegronden met buitenruimtes, ontwerpen van binnen naar buitenXX
Keuze energieconceptX
BouwsysteemXX
Vaststellen ‘Selwerd details’XX
Voorzieningen natuurinclusiviteit (in het bijzonder de meervleermuis)XX
Voorzieningen nutsXX
ElementenramingX
Toets financiële haalbaarheidX
Vaststellen VOX
Selecteren uitwerkingsbureauXX

Fase 2A: Definitief en technisch ontwerp (DO/TO)

De Selwerd-trein staat op de rails en gaat nu echt versnellen! In de online 3D-omgeving van Trebbe gaan twee ontwerpteams aan de slag om de gebouwen 3 en 6 in modellen uit te werken. Hoe? Dat lees je in Fase 2A DO/TO

Onze ideeën

Denk mee!

Denk mee over de toekomst van de KMS-locatie! Laat jouw idee hier achter.