Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Fase 2A: Definitief en Technisch ontwerp

Versnellen

De Selwerd-trein staat op de rails en gaat nu echt versnellen! In de online 3D-omgeving van Trebbe gaan twee ontwerpteams aan de slag om de gebouwen 3 en 6 in modellen uit te werken. Met grote regelmaat organiseren we dagen waarop de teams bij elkaar zitten en zowel in groepsverband als zelfstandig kunnen werken aan de engineering van de gebouwen. De verschillende adviseurs zorgen voor tussentijds toetsen en eventueel bijsturen van de ontwerpen. Naast aandacht voor thema’s zoals geluid, brandveiligheid en energieprestaties hebben ook voorzieningen voor de meervleermuizen nadrukkelijk de aandacht van de adviseurs.

Spreken we dezelfde taal?

Een van de koersbepalers in het team is onze BIM-coördinator. Deze zorgt ervoor dat de modellen van de verschillende ontwerpers en specialisten dezelfde ‘taal’ spreken en naadloos op elkaar aansluiten. Aan de hand van ons BIM-protocol, BIM-uitvoeringsplan en BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS) maken we de taken en verantwoordelijkheden tussen de ontwerpende partijen helder inzichtelijk. Met de inzet van de online-tools zoals Autodesk-software en BIMcollab zijn de verschillende modellen voor alle teamleden direct te raadplegen en kan de onderlinge samenhang worden beoordeeld. Clashes maken we inzichtelijk en kennen we direct toe aan één van de modelleurs.
Wij werken graag met Autodesk Revit. Het uitwisselen van bestanden met makers (zoals constructeurs en installateurs) en andere teamleden wordt daarmee gemakkelijker.

Focus

Engineering van twee verschillende gebouwen in een korte tijd vergt van het hele team een scherpe focus en grote betrokkenheid. Het is belangrijk dat wij er alles aan doen om dit te faciliteren. Een centrale werkplek met voldoende capaciteit, de ‘Teamkeet’, is noodzakelijk om samen te kunnen werken aan oplossingen.

Co-makers

In de DO/TO-fase maken we volop gebruik van de kennis van co-makers. Zo haakt de installateur aan met een eigen installatiemodel. Ook voor andere bouwdelen vragen we co-makers waar nodig om mee te denken en mee te ontwerpen. Het ‘Het Moet Anders’-team dat de wijkvernieuwing in Selwerd realiseert, kijkt mee in de oplossingen die zij aandragen en stuurt waar nodig bij of vult aan. Want wat we in de 3D-modellen uitwerken, moet maakbaar zijn en een mensenleven meegaan!

BLVC-overleg

Parallel aan het maken van een definitief en technisch ontwerp werken we de plannen rond Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie nader uit. Dat doen we in afstemming met de gemeente Groningen. Welke aanrijdroutes mogen we gebruiken, waar positioneren we de toegangen tot de bouwplaats, hoe gaan we om met verkeer in relatie tot hijsbewegingen en dergelijke. Dit willen we vóór de indiening van de aanvraag OPA geregeld hebben.

Prijsvorming

Na uitwerking van het ontwerp maken we op basis van het technisch ontwerp een uitgebreide inschrijfbegroting. Daarin zijn we volledig transparant. Vooraf stemmen wij met Nijestee af welke onderaannemers en leveranciers we aanvragen en toevoegen aan ons team. De open begrotingen leggen wij ter beoordeling aan Nijestee voor, inclusief de onderliggende offertes, offertespiegels en de bijbehorende uitvoeringsplanning.

Acties DO/TO-fase

ActieNijesteeTrebbe
Twee ontwerpteams formerenXX
BIM-afspraken vastleggenX
‘Teamkeet’ organiseren en inrichtenXX
Co-makers selecteren en aanhakenXX
Adviseurs toetsen de ontwerpen met regelmaat en sturen bijX
Lijst opstellen van aan te vragen onderaannemers en leveranciersX
Open begrotingen met onderliggende stukken presenterenX
Beoordelen van begrotingen en haalbaarheidX

Fase 2A: Uitvoering

Een efficiënte uitvoering valt of staat met een goede voorbereiding. De werkvoorbereiding van Trebbe is het spreekwoordelijke ‘slot op de deur’ als het gaat om goede technische oplossingen, tijdige verstrekking van gegevens aan de uitvoering en het afstemmen van de leveringen met comakers en leveranciers

Onze ideeën

Denk mee!

Denk mee over de toekomst van de KMS-locatie! Laat jouw idee hier achter.