Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Fase 2A: Uitvoering

Een goede voorbereiding…

Een efficiënte uitvoering valt of staat met een goede voorbereiding. De werkvoorbereiding van Trebbe is het spreekwoordelijke ‘slot op de deur’ als het gaat om goede technische oplossingen, tijdige verstrekking van gegevens aan de uitvoering en het afstemmen van de leveringen met comakers en leveranciers. Een niet te onderschatten schakel die veel problemen ‘buiten’ voorkomt.


Een efficiënte uitvoering valt of staat met een goede voorbereiding


Dagelijkse aansturing

We vormen samen één team, één bouwkolom. Het is belangrijk dat ook leveranciers en co-makers in ons team steeds op de hoogte zijn van de stand van het werk, de aanstaande leveringen en de benodigde personeelsinzet in de komende weken en maanden. En dat we waar nodig snel kunnen bijsturen. Hiervoor gebruiken we het online planningsprogramma KYP.

Bouwkwaliteit

Om de afgesproken kwaliteit ook daadwerkelijk te leveren, controleren de makers het geproduceerde werk periodiek op volledigheid en geleverde kwaliteit. Ze maken daarvoor gebruik van checklisten voor de verschillende bouwdelen. Met behulp van Ed Controls delen ze de bevindingen en onvolkomenheden met het team en organiseren ze de acties die nodig zijn om wél kwaliteit te leveren. Ook de gebouwopname vanuit de NTA 8800 regelen zij in Ed Controls.
Nieuwe ontwikkelingen zoals reality capture en AI-gedreven analyses volgen wij met belangstelling. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is OpenSpace Capture. Hierbij maak je gebruik van een 360°camera op de bouwplaats om snel en eenvoudig de voortgang te kunnen volgen, risico’s te vermijden en problemen op te lossen. Voor grondgebonden woningen hebben we een samenwerking met Woningborg vanuit de wettelijke eisen over kwaliteitsborging. Deze manier van denken en doen speelt ook bij de gestapelde bouw een steeds grotere rol.

Oplevering

Samen maken we de beweging van een verticale samenwerking naar een horizontale samenwerking waar we één team, één bouwkolom vormen die vanuit gedeelde eindverantwoordelijkheid opereert. Deze manier van werken vermindert de kans op fouten en verspilling sterk.
Onze werkwijze was er met vooropleveringen en vooropnames al op gericht om eventuele tekortkomingen tijdig te signaleren en te herstellen. Daardoor leverden we de gebouwen op met gemiddeld minder dan twee opleverpunten per woning (die meestal te maken hadden met levertijden). Door samen nog meer aan de voorkant na te denken over passende oplossingen en voorkomen van verspillingen, wordt de oplevering een nóg feestelijker moment dan het al was!

Fase 2B & 2C of 2C & 2B

In de routing zijn er verschillende mogelijkheden: 2A > 2B > 2C óf 2A > 2C > 2B. Het team kiest in gezamenlijk overleg voor een definitieve routing.

Onze ideeën

Denk mee!

Denk mee over de toekomst van de KMS-locatie! Laat jouw idee hier achter.