Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Fase 2B & 2C of 2C & 2B

Keuze voor flexibiliteit

In de routing zijn er verschillende mogelijkheden: 2A > 2B > 2C óf 2A > 2C > 2B. Het team kiest in gezamenlijk overleg voor een definitieve routing. Het is verstandig om de ontwikkeling van de bouwfasen 2B en 2C gelijktijdig op te pakken, zodat de definitieve keuze voor de routing, voor zover nodig uiteraard, in een later stadium gemaakt kan worden.

Argumenten om te kiezen voor
2A > 2B > 2C

  • De bewoners en omwonenden ervaren korter overlast van de bouwwerkzaamheden.
  • De gemeente kan de Gelderse Roosstraat eerder inrichten naar de definitieve situatie.
  • De bouwplaats blijft overzichtelijker.
  • De transport- en loopafstanden tussen 2A en 2B zijn korten dan tussen 2A en 2C.
  • Voor fase 2A en 2B kan een gecombineerde bouwplaats worden gemaakt, waardoor minder bouwafrastering nodig is.

Argumenten om te kiezen voor
2A > 2C > 2B

  • De meeste verblijfplaatsen van de vleermuizen bevinden zich in de huidige flats van veld 2B.
  • De huidige ruimte van Warmtestad bevindt zich in veld 2B; deze moet wellicht nog lang gehandhaafd blijven.

Extra huurmaanden

De woonblokken 1 en 2 bestaan vooralsnog uit grondgebonden woningen. Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van deze woningen realiseren we deze in een aparte bouwstroom. Hierdoor kunnen we de bouw (binnen bepaalde kaders) naar voren halen. Dit levert extra huurmaanden op. Waarschijnlijk heeft dit wel financiële consequenties. Samen bepalen we of deze investering voldoende oplevert.

Fase 2B & 2C ontwikkeling en engineering

Het eerste terrein voor de bouwfasen 2B en 2C is in de loop van 2025 beschikbaar. Dat betekent dat we meer tijd hebben voor de ontwikkeling van deze bouwfasen. In het volgende onderdeel lees je hoe we die tijd willen benutten.

Onze ideeën

Denk mee!

Denk mee over de toekomst van de KMS-locatie! Laat jouw idee hier achter.