Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Fase 2A: Vliegende start

Start van de bouw

De opleverdatum voor de eerste bouwfase is op uiterlijk 1 maart 2026. Om deze datum te kunnen halen, moet de bouw uiterlijk in januari 2025 van start gaan (bekijk hiervoor de uitvoeringspanning). Voor de eerste bouwfase zijn we uitgegaan van een bouwmethode waarbij oplossingen eenvoudig en snel voor handen zijn en productiecapaciteit verzekerd is.

Voor de bouwfasen die daarop volgen (fase 2B en 2C, ongeacht de volgorde) is meer tijd beschikbaar en is een andere benadering mogelijk. Een benadering waarbij alternatieve bouwmethoden, ander materiaalgebruik en een lagere CO2-uitstoot een belangrijke rol spelen.

Bouwvergunningen

Uit ervaring weten we dat we voor het verkrijgen van de benodigde (bouw)vergunningen rekening moeten houden met de wettelijke maximale proceduretijd. Uitgaande van een ‘verkorte’ procedure (8+6+4 weken) moet de aanvraag voor de OPA (omgevingsplanactiviteit) uiterlijk half juli 2024 worden ingediend, om er zeker van te zijn dat we in januari 2025 kunnen beginnen met bouwen.

Fundament voor samenwerking

We realiseren ons dat we op een rijdende trein springen. Dat maakt de ambitie en noodzaak om vanuit één team, één bouwkolom te werken extra uitdagend. We beginnen de samenwerking daarom met een intensieve kennismaking. Hierin leren de betrokken teamleden elkaar kennen en wordt duidelijk wie welke rol heeft binnen het team; ook krijgen ze een beeld van het project en maken we concrete afspraken voor de dagelijkse praktijk. Door deze inhoudelijke én persoonlijke kennismaking leggen we de basis voor een vliegende start van een prettige langdurige samenwerking en voor een optimaal projectresultaat.

Fase 2A: Voorlopig ontwerp

Het moet anders. Bij het realiseren van gebouwen vervangen we de traditionele projectmatige aanpak daarom door een procesgerichte aanpak.

Onze ideeën

Denk mee!

Denk mee over de toekomst van de KMS-locatie! Laat jouw idee hier achter.