Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Woord vooraf


Neem de ideeën mee, je dromen uit.”

— Loesje

Alsjeblieft. Voor je ligt de samenwerkingsovereenkomst Het Moet Anders, die wij de subtitel ‘Avonturengids voor de mooiste samenwerking van de wereld’ hebben meegegeven.

Eerst was ons idee: de samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een ondernemingsplan voor onze samenwerking gieten. Maar een ondernemingsplan hoort bij een traditionele aanpak. Dat vonden we bij nader inzien een gemiste kans. Het moet anders, en daarom gaan wij een nieuwe manier van samenwerken aan, waarin we nieuwe denkbeelden, lijnen en ideeën verkennen. Daar past ook een andere vorm bij. Een vorm die praktischer is en veel beter aansluit op de dynamiek van een veranderproces. Daarom hebben we het idee voor een ondernemingsplan losgelaten en voor een avonturengids gekozen.

Als familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan 110 jaar hebben we al heel wat samenwerkingen gehad met klanten, leveranciers en co-makers. En zitten we nog steeds midden in een reeks avonturen. Omdat continuïteit en langetermijndenken diep in ons DNA zitten, zijn dat vooral langjarige samenwerkingsverbanden. Zo bouwen we in Groningen al bijna negentig jaar voor dezelfde opdrachtgever (UMCG), werken we sinds 1976 samen met BPD en hebben we structurele en fijne samenwerkingen met meerdere woningcorporaties. Binnen Trebbe hebben we 17 ketensamenwerkingen met opdrachtgevers én 34 ketensamenwerkingen met bouwpartners. Een mooi voorbeeld is Bouwstroom Noord. Daarin bundelen we samen met vijf woningcorporaties en een collega-bouwbedrijf kennis en kunde om te zorgen voor comfortabele, duurzame en betaalbare sociale woningbouw. Samen voeren we vanuit een innovatieve samenwerking projecten uit waarin duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan. Deze nieuwe manier van samenwerken is ontstaan om passende sociale nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden en voldoende nieuwbouwproductie te realiseren. Door vraagbundeling in deze samenwerking willen we gezamenlijk een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering bereiken. Een van de belangrijkste lessen in Bouwstroom Noord is: als je de traditioneel strikte scheiding van strategie, tactiek en operatie loslaat, ervaar je de voordelen van een volwaardige samenwerking vanuit verbinding.

Kortom: in het avontuur dat we met jullie aangaan, putten we niet alleen uit de kennis en ervaring van meer dan honderd collega’s, maar ook uit geleerde lessen en ervaring, die we hebben opgedaan binnen onze ketensamenwerkingen, in meer dan tien jaar co-makership, in de wijkvernieuwing van de Grunobuurt en in de innovatieve samenwerking van Bouwstroom Noord. Een stevige basis voor een gezamenlijke ontdekkingstocht naar het centraal zetten van bewoners en hun behoeftes en belangen. Wij zijn er klaar voor. Zullen we samen de eerste stap zetten?