Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Inleiding

Samen op avontuur


“Al onze dromen kunnen uitkomen, als we de moed hebben om ze na te jagen.”

Walt Disney

Urgentiebesef

‘Het moet anders’ is samen op avontuur gaan. In nauwe samenwerking ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe kennis en nieuwe initiatieven. Je verrijkt, inspireert en motiveert elkaar, houdt elkaar scherp en in beweging en komt samen verder. De gezamenlijke reis van Nijestee en Trebbe in de wereld van volkshuisvesting is ontstaan vanuit urgentiebesef. Voldoende goede, duurzame, betaalbare woningen blijven bouwen kan alleen als we het roer omgooien. Het moet anders. Daar zijn Nijestee en Trebbe van overtuigd en daar willen we verantwoordelijkheid in nemen. Daarbij beseffen we dat we het niet alleen kunnen. De bouwketen veranderen kunnen we alleen samen met alle betrokken partijen. Daarom zijn jullie op zoek gegaan naar partners die samen met jullie op ontdekking gaan en voorop willen lopen.

Complementair

In de vorige twee fasen van jullie zoektocht naar een reisgenoot werd gaandeweg duidelijk dat Nijestee en Trebbe complementaire waarden hebben en vergelijkbare visie delen op samenwerken, innovatie, omgang met huurders en bewoners, en bouwen in een stedelijke omgeving. Ook delen we een soortgelijke droom, ingegeven vanuit onze missie en visie ‘Samen bouwen aan geluk’:

“De bewoners van Nijestee zijn de gelukkigste huurders van Nederland, omdat ze wonen in gezonde, duurzame en betaalbare (t)huizen die vanuit een snel en soepel proces en vanuit ketenintegratie tot stand zijn gekomen”

Van dromen naar doen

Het is nu tijd om van dromen naar doen te gaan. Wat we onderweg allemaal tegenkomen, kunnen we nog niet zeggen. Een stabiele basis en een goede voorbereiding zijn daarom noodzakelijk. En goed voorbereid, dat zijn we! In meer dan 110 jaar ervaring met intensief samenwerken hebben we veel geleerd en in de verschillende crises die we meemaakten, hebben we laten zien dat we wendbaar zijn. Binnen onze samenwerkingen, zoals Bouwstroom Noord, groeien we door intensieve samenwerking van projectmatig naar procesgericht werken. En ook Nijestee werkt al meer dan honderd jaar samen met bewoners, gemeente, andere corporaties en hulpverleningsinstanties aan fijne (t)huizen, straten en buurten.

Samen met jullie durven we het aan!

Samen met jullie durven we het daarom aan. Daarbij is Stad in Selwerd een eerste tussenstation, met als eerste stap deze samenwerkingsovereenkomst. Want dát we anders moeten en willen gaan samenwerken dan tot nu toe gebruikelijk was, is duidelijk, maar… hoedan?

Zodan!