Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Ons gezamenlijke doel

Reisbestemming


“Een doel is een droom met een deadline.”

— Napoleon Hill

De stip op de horizon: de monumentale wijken van de toekomst

Het moet anders. Om invulling te geven aan ons hoofddoel ‘de monumentale wijk van de toekomst’, een wijk waarin mensen ook over honderd jaar nog steeds gezond, betaalbaar en met veel plezier wonen, moeten we onszelf, de bouwketen en de manier waarop we met de maatschappij omgaan opnieuw uitvinden. Dat maken we concreet door subdoelen te formuleren, waarin we transparant zijn over individuele belangen, gemeenschappelijke belangen en maatschappelijke belangen.

Ons hoofddoel

Monumentale wijken van de toekomst.

Onze subdoelen

  • Voldoende veilige gezonde duurzame betaalbare woningen, voor nu en in de toekomst.
  • De bewoners van Nijestee zijn de gelukkigste huurders van Nederland, met een fijn thuis in een prettige en betrokken buurt en betaalbare lasten.
  • Samen bouwen aan geluk met aandacht voor de aarde, maatschappij, mens en continuïteit.
  • Gezond wonen blijvend beschikbaar en betaalbaar voor alle bewoners.
  • Wegnemen van verspilling in tijd, materialen en capaciteit door bijvoorbeeld vertraging in omgevingsvergunning/bestemmingsplan, opleverpunten, oponthoud door slechte afstemming en schade.
  • Het samenwerken is een feestje: we werken met plezier door respect, waardering, openheid van zaken, verantwoordelijkheidsgevoel en inzet.
  • Ontwikkelen en bouwen vanuit een snelle start en een doorlopend soepel proces.  Conceptuele bouw waar het kan, maatwerk waar het moet.

Het is goed dat we samen ons avontuur starten met een concreet project: Stad in Selwerd. Zo kunnen we dromen en doen samenbrengen en werkbaar maken, met aandacht voor aarde, maatschappij, mens en continuïteit.

Onze inspiratie