Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Uitgangspunten voor onze samenwerking ‘Het moet anders’

Wegwijzers


“Wegen ontstaan doordat je ze bewandelt.”

Franz Kafka

 • Van versnipperd naar gedeelde eindverantwoordelijkheid
  De wereld verandert en bewoners hebben steeds meer invloed. Bijdragen aan het geluk van huurders kan alleen als we de klantbenadering en de samenwerking in de hele bouwketen anders gaan organiseren. Nu is de bouwkolom meestal nog een verticale samenwerking waarin afzonderlijke bedrijven marge rekenen. De beweging die we maken is: van versnipperd naar integraal werken: gedeelde eindverantwoordelijkheid binnen samenwerking, werkplezier, vraagstelling, eisen, omgeving, ontwerp, techniek, prijsvorming, innovatie, beheer en duurzaamheid.  
 • Gedragsverandering
  Dit vraagt veel van onze organisaties. Gedrag dat de afgelopen honderden jaren onze bedrijfstak gevormd heeft, gaan we doorbreken (systeemverandering). Dat gaat niet zonder vallen en opstaan. Hier moeten we samen hard aan en voor werken. Zeker in het begin is het niet realistisch dat iedereen het juiste (andere) gedrag laat zien. Dit alles betekent dat we maximaal moeten investeren in relaties en elkaar een spiegel moeten voorhouden.
 • Reflecteren en evalueren
  Om te kunnen veranderen, moet je regelmatig even stilstaan. Dat doen we door te reflecteren (ontwikkelingsgericht) en evalueren (taakgericht). Reflectie (wat was mijn eigen bijdrage, en had ik achteraf gezien anders kunnen handelen?) is een krachtig instrument om het effect van veranderprocessen te vergroten. Bij evaluaties stellen we ons de vraag of we de gestelde (tussen- of eind-) doelen hebben behaald.
 • Dynamisch
  Deze samenwerkingsovereenkomst ‘Het moet anders’ is een dynamisch document. Het groeit mee met onze samenwerking.
 • Einddoel voor ogen
  Focus volop! We houden steeds het einddoel voor ogen. Ons ultieme doel is: de monumentale wijk van de toekomst. Hiermee maken we gezond, leefbaar en betaalbaar wonen bereikbaar voor alle bewoners.

Concreet

Samen gaan we de manier van samenwerken in de bouwkolom kantelen: van versnipperd naar integraalwerken. Een enorme uitdaging voor alle partijen. Dat vraagt om een open vizier, focus op het einddoel, diepgaande kennis van bouwen aan geluk van mensen, de bereidheid om samen de schouders eronder te zetten, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Kortom: om ander gedrag. Maar het levert ook veel op. Voor de medewerkers nieuwe energie, nieuwe inzichten, trots en werkplezier. En voor bewoners: sociale meerwaarde tijdens de bouw en een duurzaam, betaalbaar en veilig thuis!

Onze inspiratie