Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Hoe komen we er?

Vervoer


“Your life does not get better by chance. It gets better by change”

Jim Rohn

We weten het zeker: bouwen kan nietdoorgaan zoals het nu gaat. Het moet gezonder, betaalbaarder, leefbaarder en meer duurzaam en circulair. De vraag is niet meer óf het zal veranderen, maar hoe en wanneer. De bouwkolom moet zichzelf opnieuw uitvinden en meegaan met de ontwikkelingen. Versnippering behoort tot het verleden.

Dat pakken we op hoofdlijnen als volgt aan:

Op individueel en teamniveau

 • Kleine stapjes
  Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van het hoofddoel.
 • Capaciteit
  We werken vanuit compacte groepen efficiënt naar resultaten en zo zorgen we ervoor dat het behapbaar blijft, in tijd en denken.
 • Open en oprecht
  We zijn open naar huurders en potentiële huurders, naar elkaar en naar samenwerkingspartners. Kunnen we iets niet openbaar maken, dan leggen we uit waarom.
 • Plezier en trots 
  Werkgeluk is een essentieel voedingsmiddel op een lange reis. Hoe meer veerkracht en werkgeluk, hoe beter we ook kunnen omgaan met teleurstellingen, falen en fouten.
 • Elkaars (on)mogelijkheden van elkaar leren kennen
  We benutten de ruimte binnen de (financiële) grenzen beter door als één team te werken en maximaal transparant te zijn. Mogelijkheden ontstaan als je over je eigen grenzen heen kijkt en op zoek gaat naar het gemeenschappelijk belang.
 • Lerend vermogen vergroten
  We ontwikkelen durf om te ontdekken, vragen om feedback, reflecteren en leren van onze fouten. Daardoor doen we het samen steeds beter en kunnen we onder andere de doorloop- en bouwtijden verkorten.
 • Teamontwikkeling versnellen
  Door te innoveren op samenwerking, zorgen we voor meer vertrouwen en betere resultaten.

Op organisatieniveau

 • Samen maken wij het verschil, één team, één bouwkolom
  We werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid samen aan hetzelfde doel. Van ‘ieder zijn eigen stukje’ gaan we naar één overzichtelijk proces, waarin alle belangen en verdienmodellen voor iedereen duidelijk en transparant zijn.
 • Passende oplossingen bieden en verspillingen uit de bouwkolom laten verdwijnen: daar denken we samen aan de voorkant over na.
 • We doen inspiratie op door over de schutting van de eigen sector heen te kijken naar bijvoorbeeld de automotive en vliegtuigindustrie.
 • We borgen continuïteit We gaan van project naar proces: van eenmalige en tijdelijke werkvormen naar een continue stroom. Zo kunnen we wisselingen in het team beter opvangen, zorgen we voor een soepele onboarding, kunnen we de kwaliteit van het proces beter borgen en in de gaten houden en nemen we geleerde lessen mee.

Op organisatieoverstijgend niveau

 • Duurzaam en circulair bouwen Nederland zet in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Dat betekent dat we moeten overstappen op een andere en vooral slimmere manier van ontwerpen en op nieuwe circulaire strategieën, innovatieve contractvormen, gedurfde businessmodellen en duurzame bouwmethoden en -materialen.

Concreet