Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Bereikbaarheid

De vernieuwbouwlocatie Stad in Selwerd ligt tussen de Eikenlaan, Elzenlaan, Mispellaan en Esdoornlaan, respectievelijk aan de zuid-, west-, noord- en oostkant. Selwerd is op meerdere plekken bereikbaar vanaf de ring rondom Groningen (N370). De Eikenlaan is een drukke doorgaande route met veel autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer. Op de Eikenlaan zijn fietsoversteekplaatsen naar de Gelderse Roosstraat en de Hazelaarstraat.

Route

Vanaf de Eikenlaan is het bouwterrein in de huidige situatie niet direct bereikbaar. De Hazelaarstraat en Gelderse Roosstraat zijn doodlopend en met paaltjes afgesloten richting de Eikenlaan. De route voor gemotoriseerd verkeer naar de huidige bebouwing is via de Elzenlaan. De Elzenlaan is een smalle straat omdat er aan beide kanten kan worden geparkeerd. Vanaf de Elzenlaan gaat de route over in de Mispellaan. Deze straat is ongeveer twee jaar geleden aangepast naar een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor auto’s. Vanaf de Mispellaan kunnen de bewoners de Hazelaarstraat en Gelderse Roosstraat inrijden. Voor het bouwverkeer is deze route niet wenselijk: het wegprofiel is niet geschikt voor zwaar verkeer en de route veroorzaakt veel overlast voor de omwonenden. Het ligt voor de hand om samen met de gemeente Groningen de mogelijkheden te onderzoeken om de aansluitingen van zowel de Hazelaarstraat als de Gelderse Roosstraat op de Eikenlaan te kunnen gebruiken tijdens de bouw.

In- en uitrit bouwplaats

Voor de veiligheid op de bouwplaats is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk gemanoeuvreerd wordt. Achterwaarts rijden en keren moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom creëren we bij voorkeur een zogenaamde roll-on roll-off bouwplaats. Dit betekent dat de bouwplaats een aparte in- en uitgang krijgt en vrachtwagens alleen vooruit hoeven te rijden. Op de bouwplaats ontstaat zo rust en minder geluidsoverlast voor de buurt.

De in- en uitgang van de bouwplaats situeren wij zo dicht mogelijk bij de Eikenlaan, zodat het bouwverkeer zo weinig mogelijk de wijk in hoeft. De toegangen sluiten we af met een op afstand bedienbare poort. Op deze wijze wordt bezoek van onbevoegden tegengegaan en hebben wij controle over het verkeer op de bouwplaats.

Bomen

Belangrijk aandachtspunt zijn de bestaande bomen rond de bouwplaats. Deze hebben invloed op de beschikbare werkruimte. Vanzelfsprekend houden wij daar rekening mee en treffen wij waar nodig beschermende maatregelen in het gebied van de kroonprojectie.

Ketenpark

Het ketenpark plaatsen we in het bouwvlak van fase 2B aan de kant van de Eikenlaan. Als we besluiten om fase 2C direct na fase 2A op te pakken, kunnen de keten op deze locatie blijven staan. Tijdens de laatste bouwfase kunnen we mogelijk een van de nog te bouwen commerciële ruimtes gebruiken als onderkomen voor ons team van makers.

Centrale samenwerklocatie: Teamkeet

Voor de langdurige samenwerking Nijestee-Trebbe willen wij werken vanuit een centrale locatie in Groningen. De zogenaamde ‘Teamkeet’. Deze locatie gebruiken wij als vergader- en werklocatie voor het team. Voordeel van het inrichten van één centrale locatie is dat op de individuele bouwplaatsen in Groningen minder vergaderruimtes en werkplekken benodigd zijn. Dit is niet alleen efficiënter, maar bespaart ook ruimte op de vaak toch al krappe bouwplaatsen. De Teamkeet gebruiken we zowel tijdens de engineeringsfase als in de uitvoeringsfase van de projecten in Groningen.

Parkeren

Vooral tijdens de afbouwfase werken er veel personen op de bouwplaats. Er is voor hen beperkt parkeerruimte op en rond de bouwplaats. Om overlast van verkeer en parkeren in de omgeving te voorkomen, zien wij verschillende oplossingen:

  • Een parkeerhub instellen bij onze co-maker Gjaltema Steigerbouw op industrieterrein De Hoogte. Daar is ruimte om te parkeren en vanaf daar kunnen medewerkers in vijf minuten naar de bouwplaats in Selwerd fietsen.
  • De Teamkeet als parkeerhub gebruiken. Dit wordt extra aantrekkelijk als daar s ’ochtends vroeg verse koffie beschikbaar is voor de teamleden.
  • Carpoolen vanaf een parkeerplaats aan de rand van de stad is ook een optie.

Leefbaarheid

Ons doel is om de buurt al tijdens de bouw mooier te maken dan nu het geval is. Hoe we dat doen, dat lees je in het onderdeel leefbaarheid.

Onze ideeën