Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Leefbaarheid

Ons doel is om de buurt al tijdens de bouw mooier te maken dan nu het geval is. Dit geldt in het algemeen voor de buurt rond de bouwplaats en in het bijzonder voor Esdoornlaan 20 t/m 84. Deze woningen liggen bijna letterlijk op de bouwplaats.

Groene uitstraling

Om de bouwplaats een groen karakter te geven, zouden wij het geweldig vinden om (voor een deel) groene bouwhekken te gebruiken. Deze bouwhekken zijn voorzien van gevulde bloembakken en worden gemaakt en onderhouden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). Circulaire bouwhekken voor een gezonde wereld en een gezonde arbeidsmarkt voor iedereen!

Kleurige uitstraling

We vragen de leerlingen van de scholen De Wegwijzer, De Pendinghe en Kamerlingh Onnes om een deel van de bouwhekken te beschilderen. Door dit initiatief maken wij de omgeving mooier en zorgen wij voor betrokkenheid in de omgeving. Een leuke activiteit waarbij we ook de mogelijkheid hebben om ons verhaal te vertellen over veilig fietsen langs onze bouwplaats. En het resultaat hiervan is dat er geen saaie rij bouwhekken staat maar een afscheiding die het aanzien waard is.

Geluid

Wij willen voorkomen dat omwonenden ’s morgens voor dag en dauw gewekt worden door bijvoorbeeld een bouwradio of ronkende vrachtwagens. Helaas kunnen we de overlast niet altijd wegnemen, maar we kunnen het wel beperken. De bouwplaats gaat niet vóór 7:00 uur ’s morgens open. Tot die tijd is het stil. Waar mogelijk passen we materieel toe dat weinig geluid produceert, zoals elektrisch aangedreven torenkranen, mobiele kranen en hoogwerkers. Bijkomend voordeel van deze keuze is de reductie van CO2– en stikstofuitstoot. Dat is fijn voor de buurt, ons team en het klimaat. Verder vragen we onze collega’s om het volume van de bouwradio niet onnodig hoog te zetten.

Stof

Om de overlast van stof in de zomermaanden te voorkomen, de bouwplaats een algeheel nette uitstraling te geven en te zorgen voor een betere begaanbaarheid bij slechte weersomstandigheden, kiezen wij bij voorkeur voor verharde bouwwegen van stelconplaten in plaats van puingranulaat of asfaltrepac. Met name voor de rijbanen waarop het zware verkeer rijdt is dit een goede oplossing. De stelconplaten nemen wij van fase naar fase mee.

Afval op de bouwplaats

Vanuit onze aandacht voor de aarde zetten wij binnen Trebbe in op het voorkomen, verminderen en hergebruiken van afval. Een online dashboard van onze co-maker Van Dalen geeft inzicht in onze afvalstromen en in de CO2-uitstoot. Op basis van deze stuurinformatie initiëren we de volgende maatregelen:

  1. Pallet Retourservice. Bouwmaterialen worden veelal geleverd op houten pallets. Deze pallets werden vaak als afval afgevoerd. Dit terwijl dat hout een circulaire grondstof is en het grootste gedeelte nog prima bruikbaar is. In het kader van duurzaam omgaan met grondstoffen én afvalbeperking zijn wij als een van de eerste ontwikkelende bouwers met de Pallet Retourservice van 2Return gestart. 2Return komt de pallets ophalen van de bouwplaatsen, repareert eventueel beschadigde pallets en biedt deze weer opnieuw aan bij fabrikanten. Met de Pallet Retourservice besparen we gemiddeld één boom per 25 geretourneerde pallets.
  2. Hergebruik van betonresten. Tijdens de leveringen van beton is er vaak nog een klein restje beton over. Op de bouwplaats plaatsen wij een stalen mal die gevuld wordt met dit restbeton. Hierdoor ontstaan stapelblokken. Deze stapelblokken kunnen worden gebruikt in de infra-wereld. Door deze maatregel verlaat geen betonafval de bouwplaats, maar een eindproduct.
  3. Hergebruik van hout. De leverancier van de kozijnen en stelkozijnen neemt het hout dat wordt gebruikt om kozijnen en stelkozijnen tijdens het transport te schoren en te beschermen mee terug om het opnieuw te kunnen gebruiken.
  4. Uitgebreide milieustraat waarin afvalstromen worden gescheiden, inclusief duidelijke bebording.

Materieel huren of aanschaffen?

Voor het materieel voor de inrichting van de bouwplaats hebben we twee opties: huren en kopen. Vaak huren wij deze onderdelen van onze materieeldienst in Enschede. Bij een langdurige en procesgerichte samenwerking, zoals de samenwerking tussen Nijestee en Trebbe, is het interessant om te bezien wat de meest economische oplossing is. Mogelijk is aanschaf (te zijner tijd gevolgd door doorverkoop aan de materieeldienst) in dit geval voordeliger. Belangrijk in de overweging van het team is dat de bouwplaatsvoorzieningen van fase naar fase meegenomen worden binnen de bouwstroom. Hierbij is het ook van belang dat de uitvoering van de verschillende projecten goed op elkaar aansluit. De verplichte keuringen laten wij op de bouwplaats uitvoeren.

Veiligheid

Om de veiligheid in de omgeving van de bouwplaats te waarborgen, nemen wij verschillende maatregelen. Dit lees je in dit onderdeel.

Onze ideeën