Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Veiligheid

Om de veiligheid in de omgeving van de bouwplaats te waarborgen, nemen wij verschillende maatregelen. De inzet van deze maatregelen is afhankelijk van de drukte op de bouwplaats en de verkeersdrukte er omheen.

Bouwveiligheidszone

Als er rond een bouwwerk steigers worden gebruikt, is er altijd een kans dat daar kleine voorwerpen van afvallen. Bijvoorbeeld een stukje steen of een stuk gereedschap. De zone waarin dit kan gebeuren wordt een bouwveiligheidszone genoemd. Deze zone minimaliseren wij door de steigers rondom de Eikenlaan en de Mispellaan te voorzien van netten. Dit voorkomt dat er kleine voorwerpen op het trottoir of het fietspad belanden.

Hijszone

De wet schrijft voor dat er bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden bij het leggen van bijvoorbeeld een balkonplaat. Tijdens het hijsen van een dergelijk zwaar element ontstaat een zogenaamde hijszone. Bij de hogere gebouwen ligt deze hijszone soms over het trottoir. Ook in dit geval zetten wij verkeersregelaars in om het voetpad af te sluiten. Dit zijn vaak korte momenten. Als de balkonplaat op de juiste plek ligt is het gevaar geweken en geven wij het voetpad weer vrij.

ILIPS

Voor het nauwkeurig inplannen van aankomsttijden van vrachtwagens gebruiken wij het ILIPS-planningssysteem. Hiermee kunnen we het arriveren van vrachtwagens afstemmen op de piektijden van de verkeersstromen in de omgeving. Ook voorkomen we hiermee dat verschillende vrachten gelijktijdig op de bouwplaats aankomen.

Bufferzone

Om te voorkomen dat er vrachtwagens in de buurt van de bouwplaats op de openbare weg staan te wachten (met alle gevaren van dien) richten wij een zogenaamde bufferzone in. Dit is een zone op afstand van de bouwplaats waar de vrachtwagens veilig kunnen wachten tot ze de bouwplaats op mogen.

Bouwhub

Met behulp van BMN Bouwmaterialen richten we aan de rand van Groningen een bouwhub in, waar alle benodigde bouwmaterialen naartoe worden gebracht en worden verwerkt tot dagproductie-pakketten. Vanuit de bouwhub brengen we deze pakketten met (elektrische) vrachtwagens naar de bouwplaats. Dit is een goede oplossing voor bouwlocaties met weinig tot geen opslagcapaciteit, die bovendien zorgt voor beperking van het aantal transportbewegingen tijdens de afbouw van een project.

Communicatie

Het onderdeel communicatie hebben we uitgewerkt in omgevingsmanagement.

Onze ideeën