Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Omgevingsmanagement

Bouwen met de omgeving

De ontwikkeling van Stad in Selwerd is al volop in gang. Als ontwikkelende bouwer met een grote invloed op hoe de wereld van morgen eruitziet, willen we ook in het vervolg van dit proces vanuit samenwerking bijdragen aan het geluk van bewoners. Dit betekent voor ons dat niet alleen het resultaat telt (voldoende gezonde, duurzame, blijvend betaalbare woningen in een fijne leefomgeving), maar ook de totstandkoming. Voorheen was de omgeving slechts een belangrijke bijzaak. Dat moet anders. Wij vinden dat omgevingsmanagement en community building hand in hand gaan. Zo wordt ook het bouwproces voor de bewoners een positieve ervaring met minder omgevingsrisico’s en meer draagvlak.

Voor Stad in Selwerd vormen de volgende drie pijlers de uitgangspunten voor de manier waarop wij in het gehele proces met de omgeving omgaan:

  1. Samenwerken: samen máken we de monumentale wijk van de toekomst
  2. Prettig en veilig samenleven: veilige bouwplaats
  3. Samen leven in Stad in Selwerd

“Samen maken we de monumentale wijken van de toekomst.”


De kracht van samen

De ontwikkeling van Stad in Selwerd, onderdeel van het wijkvernieuwingsprogramma ‘Sunny Selwerd’, is een plan met kansen voor verschillende groepen bewoners. Het doel is om van dit stukje Selwerd een groene, mooie en gezellige buurt te maken, waarin zij met plezier wonen.

Er komen in Stad in Selwerd niet alleen meer woningen, maar ook meer verschillende typen woningen. Ook komt er meer ruimte voor groen, speel-, wandel- en ontmoetingsplekken en parkeren. Omdat het aantal woningen in het gebied toeneemt van 249 naar ongeveer 407, hebben we te maken met ‘bestaande’ én nieuwe bewoners. Mensen met verschillen in leeftijd, inkomen en aantal personen waaruit hun huishouden bestaat; mensen met en zonder speciale zorgbehoefte. Behalve door mensen wordt het wijkdeel tussen de Eikenlaan, Esdoornlaan, Mispellaan en Elzenlaan ook ‘bevolkt’ door bomen, struiken en bloeiende planten en door vogels, insecten en andere dieren, waaronder de zeldzame meervleermuis.

Samen ontwerpen

Alle buurtbewoners zijn al in het voortraject benaderd om mee te denken met het plan. In meerdere bijeenkomsten, waaronder een digitale ontmoeting, hebben zij aan de hand van gerichte vragen hun wensen en ideeën gedeeld over allerlei onderwerpen. Belangrijke uitgangspunten voor de bewoners waren: plek voor de meervleermuis, zoveel mogelijk bomen laten staan, het mozaïek behouden en behoud van de functie en sfeer van de Eikenlaan. Dit leidde tot een voorkeursontwerp, waarmee Nijestee de wijk is ingegaan om te horen wat de bewoners van de plannen vonden. Uiteindelijk is met al deze informatie een stedenbouwkundig plan gemaakt, gebaseerd op twaalf bouwstenen die zijn opgesteld naar aanleiding van de verschillende sessies. Dit voortraject is een mooi voorbeeld van samenwerken, krachten bundelen en bijdragen aan elkaars succes, voor de wereld van morgen. “Samen máken we de monumentale wijk van de toekomst” is het motto!

Samen maken we de wijk

Hoe we de omgevingscommunicatie voor ons zien en hoe we de samenwerking daarbinnen voorstellen, dat lees je in ‘Samen maken we de wijk.’

Onze ideeën