Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Samen leven in Stad in Selwerd


Bouwen is meer dan alleen het stapelen van stenen. Wij bouwen voor mensen.


Placemaking: iedere plek een fijne stek

Placemaking is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het leven van de mensen die er gebruik van maken. Wij zien ook voor Stad in Selwerd een kans voor placemaking. Enerzijds in de tijdelijke invulling van de parkeergarage (a) waar na oplevering nog niet direct gebruik van gemaakt wordt. Anderzijds zien we ook kansen in een meer toekomstbestendige invulling, om door middel van community building bij te dragen aan een betekenisvolle wijk, waarin mensen graag willen zijn en waar de sociale cohesie sterk is (b).

a. Tijdelijke invulling parkeergarage

Voor invulling van het tijdelijke overschot aan parkeerplaatsen in het gebouw op de hoek van de Eikenlaan-Esdoornlaan in fase 2A zijn er tal van mogelijkheden. Deze willen we als projectteam samen met de bewoners, maatschappelijke organisaties en scholen in de buurt verkennen, onder begeleiding van een ervaren specialistisch bureau. We denken bijvoorbeeld aan:

  • Huur van een deel van de parkeergarage door het projectteam. Zo voorzien we in parkeergelegenheid voor bouwplaatsmedewerkers.
  • Tijdelijke huur van een deel van de parkeergarage, zodat wij daar ons ketenpark kunnen vestigen.
  • Maatschappelijke invulling in de vorm van bijvoorbeeld ruimte voor lasergaming, escaperooms of een mooie plek voor een tijdelijke foodhal, markthal of pop-up restaurants. Hierdoor ontstaat een kans voor een extra maatschappelijke impuls aan Selwerd. Extra waarde kunnen we hierbij creëren door hieraan stageplaatsen en werkervaringsplekken voor leerlingen te koppelen, of tijdelijke arbeidsplekken voor mensen uit de buurt.

b. Community building

Vorming van een nieuwe buurtgemeenschap is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van Stad in Selwerd. Kunst kan hieraan bijdragen. Samen met bewoners, omwonenden en maatschappelijke organisaties in de omgeving (waaronder de scholen) willen we een traject opstarten om met lokale kunstenaars, geïnspireerd op Siep van den Berg, blijvende kunst aan de buurt toe te voegen. Bijvoorbeeld gevelschilderingen of sculpturen in het openbare groen. Wat de invulling ook wordt, het wordt kunst voor en door Selwerd! Voor de ontwikkeling en begeleiding van dit traject schakelen we een specialist in.

Meedoen: maatschappelijke kansen

Tijdens de bouw en bij de oplevering van de woningen kunnen we bijdragen aan het geluk van bewoners en omwonenden door maatschappelijke kansen te scheppen, hoe klein ook. Onze plannen:

  • Opleiden van mensen die bij ons op de bouwplaats aan de slag kunnen, bijvoorbeeld als schilder of timmerman.
  • Meewerken op de bouw als bijvoorbeeld bouwopruimer.
  • Inzetten van een handyman uit de buurt bij oplevering van de woningen.
  • Samen met school voor voortgezet onderwijs Kamerlingh Onnes een onderwijsprogramma ontwikkelen over het thema huisvesting voor de toekomst.
  • Snuffelstage voor scholieren van de Kamerlingh Onnes school.
  • Wij zouden het leuk vinden om voor leerlingen van de basisscholen De Wegwijzer en de Pendinghe halfjaarlijks gastlessen te organiseren. Mogelijke onderwerpen: De dode hoek. Kinderen kruipen zelf achter het stuur van een vrachtwagen. Doel: het bewustzijn over het aanwezige bouwverkeer vergroten. Praktische scholing. Bijvoorbeeld een muurtje metselen en dakpannen leggen.
  • Geïnspireerd op Siep van den Berg organiseren we een kunstwerkproject voor de buurt, waarin onze bouwhekken worden beschilderd. Samen máken we de buurt!

Omgeving

Samen bouwen we aan Stad in Selwerd. Dat doen we vanuit een doordachte en fijne visie op omgevingscommunicatie. Want we stapelen niet alleen stenen, maar bouwen voor mensen.

Onze ideeën