Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Samen maken we de wijk


Samen met Nijestee en andere betrokken kijken we naar alle elementen die van belang zijn.


Instappen in een rijdende trein

Er wordt al hard gewerkt aan Sunny Selwerd en daarover heeft Nijestee ook al veel gecommuniceerd. Ook over het deelproject Stad in Selwerd heeft al veel communicatie plaatsgevonden met medewerkers van Nijestee, bewoners in Selwerd, de Huurdersraad, samenwerkingspartners en de pers. Daarvoor zijn diverse communicatiemiddelen ingezet: persoonlijke gesprekken, bijeenkomsten, werkateliers, bewonersbrieven, artikelen in het Dagblad van het Noorden, Groninger Nieuws, op de websites van Nijestee en Sunny Selwerd en ga zo maar door. Wij stappen met het project Stad in Selwerd (graag) in een rijdende trein. Een belangrijk gegeven voor het vervolg van de omgevingscommunicatie.

Een schat aan ervaring

Niemand kent de wijk en haar bewoners, de belanghebbenden en de betrokken partijen zo goed als de verhuurconsulent, de wijkconsulent, de opzichter en de buurtbeheerder van Nijestee. Zij weten waar de meeste knelpunten zitten, welke afstemming en communicatie nodig is en welke middelen we het beste kunnen inzetten. Zij weten welke hinderbeperkende maatregelen zinvol zijn en waar extra aandacht nodig is voor draagvlak en risicobeheersmaatregelen. Deze praktijkkennis is waardevol voor onze aanpak. Het bespaart tijd en maakt het project inhoudelijk sterker. In de opstartfase gaan we daarom graag met deze professionals in gesprek.

De smeerolie

Zonder overlast kunnen we niet bouwen, wel met meer wederzijds begrip. Omgevingsmanagement is de smeerolie tussen project en omgeving. Het draait hierbij om het kennen van en het zorgen voor de omgeving, proberen overlast te beperken en duidelijk zijn over de werkzaamheden die we uitvoeren. Wij geloven dat een goede relatie met de diverse stakeholders ons verder brengt. Daarom investeren wij graag in het contact met onze omgeving. Dat begint al in de opstartfase en dit loopt door tot na de oplevering van een woongebouw. We starten daarom met een goede analyse van de plek die we gaan ontwikkelen. Samen met Nijestee en andere betrokken kijken we naar alle elementen die van belang zijn.

Een goede noaber

De omgeving is leidend bij de uitvoering van het bouwproject Stad in Selwerd en wij zijn slechts te gast. Omdat de locatie midden in de wijk ligt, maken we zoals het een goede noaber’ betaamt eerst kennis met onze buren. Niet alleen met bewoners uit de directe omgeving, maar ook met ondernemers, scholen, OV-bureau, welzijnsorganisaties, wijkraad, klankbordgroepen, belangengroepen, andere bouwers en natuurlijk de gemeente Groningen. Al deze stakeholders nodigen we in de loop van 2024 uit voor een kennismaking met een kop koffie. Daarbijgaan we met elkaar in gesprek over het bouwgebied. Hoe houden we deze omgeving samen aantrekkelijk en veilig voor bewoners en gebruikers? Deze informatie verwerken we onder andere in ons BLVC-plan.

Samen zorgen voor een veilige bouwplaats

Onze bouwplaats zetten we in als visitekaartje. We stellen er hoge eisen aan. Dat is belangrijk voor de veiligheid van ons team én die van mensen in de wijk. Hoe we dat doen, lees je in ‘Samen zorgen voor een veilige bouwplaats.’

Onze ideeën