Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Samen zorgen voor een veilige bouwplaats


“Onze bouwplaats zetten we in als visitekaartje. We stellen er hoge eisen aan. Dat is belangrijk voor de veiligheid van ons team én die van mensen in de wijk”


Eerst veters strikken, dan rennen

Een bouwplaats moet fysiek én sociaal veilig zijn en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Dat begint al ver voor de uitvoering. Zo kiezen we zo nodig alternatieve bouwmethoden en zetten we elektrisch materieel in voor minder uitstoot van CO2/NOx en beperking van geluidsoverlast. Verder moet het verkeer zoveel en veilig mogelijk kunnen blijven rijden tijdens de werkzaamheden, en moeten bestemmingen bereikbaar blijven. Dat alles vraagt om tijdige planning en organisatie.

Hinder beperken, het thuisgevoel behouden

Onze bouwplaatsen zetten we in als visitekaartje. Met andere woorden; onze bouwactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. Op basis van jarenlange ervaring is dit onze concrete aanpak:

 • We betrekken de directe omgeving bij het aantrekkelijk maken van onze bouwplaats. Zij kijken er dagelijks tegenaan. Hun wensen en ideeën over het aangenaam houden van het gebied nemen we graag mee.
 • We zetten een houten paneel met bloembakken op het bouwhek. Doordat de bovenzijde is gemaakt van fijnmazig staal, kunnen mensen zien wat er achter de hekken gebeurt. Dit draagt bij aan sociale veiligheid. Ook geven de groene bouwhekken de bouwplaats een aantrekkelijker uitstraling. Deze bouwhekken worden gemaakt in de werkplaats (SROI). Link naar bouwplaats.
 • In plaats van een traditionele puinbaan leggen we veelvuldig herbruikbare betonnen stelconplaten op de grond ter voorkoming van stofoverlast.
 • Op piekmomenten in de wijk zetten we verkeersregelaars in om fietsers (met name scholieren) veilig langs de bouwplaats te leiden.
 • Steigers aan de straatzijde voorzien we van herbruikbare steigernetten. Dit voorkomt dat bouwmateriaal de wijk in kan waaien. Daarnaast zorgt het voor een nette uitstraling.
 • We plaatsen tijdelijke geluiddempende doeken om geluidsoverlast te beperken.
 • We planten tijdelijk groen op een locatie die wordt heringericht.
 • We zetten elektrisch materieel in, dat niet alleen geen lokale emissies heeft, maar ook stiller en trillingsarmer is.
 • We ruimen zwerfafval op, laten de bouwplaats netjes achter en sluiten het terrein af met een schuifpoort.
 • We zetten middelen in die het leed verzachten. Denk aan het wassen van ramen van bewoners die tegenover de bouwplaats wonen en last van stof hebben, het uitdelen van oordoppen tegen langdurige geluidsoverlast of een klein presentje tijdens de feestdagen.

Goede communicatie, tijdige informatie

De herstructurering van Stad in Selwerd doen wij niet alleen vóór, maar ook mét bewoners. Oprechte aandacht geven, helder communiceren, goed informeren en mensen bij het project betrekken, zien wij als een belangrijk onderdeel van ons werk. Dit vertalen we naar de volgende concrete aanpak:

 • Vooraf aan de uitvoering brengt het team precies in kaart waar raakvlakken zijn met de omgeving en op welke dagen en tijden. Op basis daarvan zorgen we dat bewoners en omwonenden van tevoren goed op de hoogte zijn van wanneer wat en waar gebeurt. We nemen hen stap voor stap mee in de plannen. Dit voorkomt al veel overlast en beperkt het gevoel van hinder.
 • We zorgen dat mensen weten bij wie ze fysiek/telefonisch/digitaal terecht kunnen met een melding, klacht of compliment.
 • Voor mensen die nieuwsgierig zijn plaatsen we een TrebbeTribune. Mensen kunnen vanaf de tribune zien wat er op de bouwplaats gebeurt.
 • We organiseren bouwhekgesprekken met de makers (afwisselend door werkvoorbereider en bewonersbegeleider).
 • We voorzien bewoners en omwonenden van actuele informatie door gebruik te maken van social media, plaatsen nieuwsberichten op de app en de projectwebsite Sunny Selwerd en maken gebruik van narrowcasting op omliggende scholen De Wegwijzer, De Pendinghe en Kamerlingh Onnes.
 • We plaatsen een timelapsecamera die het bouwproces van binnenuit in beeld brengt en maken deze online toegankelijk.

Bewuste Bouwers

Trebbe meldt binnenstedelijke bouwplaatsen aan bij Bewuste Bouwers, een onafhankelijke organisatie die toetst of een bouwproject rekening houdt met de omgeving en of er veilig wordt gewerkt. We krijgen dan periodiek een rapportcijfer. Voor de Grunobuurt was de score een 8; zeker niet slecht, maar het kan beter. Met name ten aanzien van stofoverlast in de zomerperiode en beter visualiseren van onze milieucommunicatie hebben we concrete verbetertips gekregen van de auditor. Die nemen we ter harte.

Samen leven in Stad in Selwerd

Bouwen is meer dan alleen het stapelen van stenen. Wij bouwen voor mensen. De omgevingen die we bouwen, moeten tijdens en na de realisatie een fijne plek zijn om te zijn, waar iedereen mee kan doen.

Onze ideeën