Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van


Het moet anders. Betaalbaarder. En we móeten het over de kosten hebben, want het gat tussen wat de huurder kan betalen en wat de huisvesting kost, groeit.


Versnellingsstudio Betaalbaarheid

De Versnellingsstudio Betaalbaarheid bestaat uit twee medewerkers van Nijestee en twee van Trebbe, in een later stadium afwisselend aangevuld met co-makers, bewoners en de gemeente Groningen. Het is een projectoverstijgende Versnellingsstudio, die gedurende onze hele samenwerking actief blijft.

De maatregelen en instrumenten die de Versnellingsstudio Betaalbaarheid oppert en uitwerkt, zijn niet alleen bruikbaar voor Stad in Selwerd. Ze kunnen breder worden toegepast. Oók in projecten die Nijestee met andere partners uitvoert. Daarmee genereren we samen het maximale effect. Bijkomend effect van deze Versnellingsstudio is ‘legitimatie’ van onze samenwerking: het zorgt voor draagvlak in onze organisaties en helpt eventuele weerstanden wegnemen.

Brede blik: bewoners, ontwikkel- en bouwproces en daarna

Als het gaat over betaalbaarheid en het verbeteren daarvan, kunnen we aan twee hoofdknoppen draaien: kosten verlagen en opbrengsten vergroten. Verder zien wij dat er gedurende een bouwproces meerdere domeinen zijn waarop het thema betaalbaarheid van toepassing is. Daarom kijken we naar betaalbaarheid met een brede blik. Bewoners krijgen de volle aandacht, evenals het hele proces van initiatieffase tot en met exploitatie en sloop. Daarbij tekenen we direct aan dat altijd geldt ‘hoe eerder, hoe beter’, want vroeg in het proces heb je de meeste invloed op de uiteindelijke kosten.

Die brede blik betekent ook dat de (doorwisselende) leden van de Versnellingsstudio Betaalbaarheid over de grenzen van hun eigen organisaties heen kijken naar bijvoorbeeld andere corporaties en bouwbedrijven. En dat zij in andere sectoren inspiratie opdoen om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren.

Stappenplan

Het is onmogelijk is om alle mogelijke maatregelen voor verbeteren van de betaalbaarheid van wonen in één keer te effectueren. De Versnellingsstudio Betaalbaarheid stelt zichzelf daarom heldere prioriteiten. We beginnen met die maatregelen die met weinig opleveren het meeste resultaat opleveren (laaghangend fruit). Daarna verschuift de focus stapsgewijs naar die maatregelen die meer inspanning vergen, maar nog steeds een hoog verwacht resultaat hebben. Daarna zijn de maatregelen aan de beurt die waarschijnlijk een lager resultaat opleveren. In zaken die weinig opleveren, maar veel inspanning kosten, steken we geen energie.

Concreet: besparingen die voor het oprapen liggen

Het volgende onderdeel binnen betaalbaarheid gaat over de besparingen die we als kansrijk bestempelen

Onze ideeën