Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Concreet: besparingen die voor het oprapen liggen

Voor een vliegende start van de Werkgroep Betaalbaarheid hebben we een brainstormsessie gehouden die de zojuist beschreven prioritering concreet maakt, zie de tabel. We hebben er bewust voor gekozen om het overgrote deel van onze ideeën op een rij te zetten, van rijp tot groen, met die kanttekening dat we ons hebben beperkt tot de besparingen die in onze ogen momenteel het meest kansrijk zijn. Na gunning neemt de werkgroep de uitkomsten van deze brainstorm uiteraard verder in overweging.

Onderstaande besparingen kunnen we direct verzilveren

KostenverlagingZodanBij een aanneemsom van €25 mln. levert dit een besparing op van:
1Alleen staartkosten voor coördinatieAls de installateur een nevenaannemer wordt, rekenen wij alleen 3% coördinatiekosten en niet de hele staart. Wel moeten we in gesprek over de risico’s. Ook met betrekking tot terreininrichting staat Trebbe open voor deze werkwijze. Ca. -/- € 250.000,-
2Reductie van staartkosten door continuïteit en ontbreken tenderkostenContinuïteit is een van de vier waarden uit ons meervoudig waardemodel. Wij hechten hier grote waarde aan. Als wij geen tenderkosten meer hoeven te maken en samen met Nijestee kunnen zorgen voor een optimale inzet van projectteams, dan kunnen wij onze AK verlagen met -0,5%.Ca. -/- € 125.000,-
3Reductie van nazorgkostenAls Nijestee de eerste opname van eventuele garantiekwesties verzorgt, verlaagt Trebbe haar nazorgpercentage met -0,1%.Ca. -/- € 25.000,-
4Geen onderhoudstermijnenAls Nijestee de laatste 5% niet zes maanden vasthoudt, scheelt dat een half jaar rente tegen (momenteel) 3%.Ca. -/- € 18.750,-
5Concerngarantie i.p.v. 5% bankgarantieAcceptatie van een concerngarantie door Nijestee scheelt -0,5% over het te garanderen bedrag per jaar.Ca. -/- € 12.500,-

Acties voor de Werkgroep Betaalbaarheid

De in onderstaande tabel weergegeven kostenbesparingen hebben een groot potentieel, maar liggen niet direct voor het oprapen. De Werkgroep Betaalbaarheid moet ze eerst nader onderzoeken en concretiseren. De voornaamste focus moet daarbij liggen op het reduceren van uren (in ontwerp, engineering en uitvoering) en het reduceren van materiaalgebruik (wat je niet gebruikt hoeft ook niet betaald te worden). Een gezamenlijk bepaalde ambitieuze doelstelling vergemakkelijkt het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes.

OnderzoekZodanPotentieel
1Conceptueel bouwenOnderzoeken hoe slimme maatvoering, meer prefabricage en bewuste materialisering kunnen bijdragen aan kostprijsreductie. In eerste instantie zoveel mogelijk gebruik maken van het Trebbe HoogWonen-concept. Dit evolueert naar een Trebbe-Nijestee-concept (eventueel met configurator) dat herhaalbaar/ kopieerbaar is. We kunnen hierbij ook samen kijken of we gebouwen kunnen herhalen waarbij we differentiëren in het gevelbeeld.Groot, ook toekomstwaarde materialen
2Installatie-arm ontwerpenOnderzoeken hoe de alsmaar stijgende installatiegraad kan worden beteugeld, meer repetitie, meer prefabricage, meer logica.Groot, ook Total Cost of Ownership (TCO)
3Het ‘Selwerd Detail’Samen met co-makers onderzoeken welke details we kunnen vereenvoudigen en standaardiseren, bijvoorbeeld in metselwerk, kozijnen, staalwerk en balkonhekken. Streven naar meer automatisering/prefab. Rekening houden met Welstand. Deze standaarddetails onderdeel maken van contract met nieuw te contracteren architecten.Groot, ook Total Cost of Ownership (TCO)
4Verlagen van proceskosten en kosten in de bouwkolomOnderzoeken hoe we het normkostenkader van Nijestee en het bouwkostenkader van Trebbe steeds beter kunnen uitlijnen op elkaar. Ook de gemeente Groningen hierin betrekken. Het versnellen van de ontwikkel-, engineering- en bouwfase maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit.Op termijn groot

Acties voor het Selwerd-team

Het projectteam voor Stad in Selwerd kan het volgende doen om de betaalbaarheid te verbeteren:

  1. Eén centrale projectoverstijgende locatie voor makers, verbinders en koersbepalers: de Teamkeet
  2. Taakstelling budget/uren voorbereidingsfase, voor alle betrokken partijen
  3. LEAN-sessies om ‘waste’ (bijvoorbeeld dubbele uitvoering van dezelfde taak) in het voorbereidingsproces te elimineren
  4. Kostprijsreductie door bouwtijdverkorting (wat is een huurmaand extra waard?)
  5. Continuïteitsvoordeel. Bijvoorbeeld: welk materieel kan beter worden gekocht dan gehuurd?
  6. Genereren van huurmaanden voor Nijestee (bijvoorbeeld door versnelling en/of deelopleveringen)
  7. ‘Placemaking’; parkeergarage eerder inkomsten laten genereren
  8. Vergroten inzet regionale partijen
  9. Voorkomen van stapeling van risico-opslagen, bij inkoopgesprekken
  10. Subsidies

Concreet: verbeteren van de betaalbaarheid voor bewoners

Nieuwe bewoners moeten vaak aardig wat kosten maken om hun nieuwe woning tot een thuis te maken. Dat moet en kan anders.

Onze ideeën