Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Kansen en risico’s op gebouwniveau

Kans: Conceptueel bouwen met HoogWonen

Binnen ons concept HoogWonen kennen we appartementen met een centrale ontsluiting, die geschikt zijn voor rondom trappenhuiskernen en binnengangen. Deze zijn in basis 70m² en 50m² groot en kunnen rondom de slimme kern (meterkast/schacht/techniekruimte) aangepast worden in grootte. Vooral de 70m² variant komt praktisch gezien (aantal ruimtes/m²) volledig overeen met de nu in het SO getekende plattegrond.

De conceptuele HoogWonen-appartementen zijn uitvoeringstechnisch, bouwbesluittechnisch (o.a. geluid/brand/rook) en installatietechnisch volledig uitgezocht en Trebbe verbetert deze continu d.m.v. de ‘Verbetermotor’. Dit leidt tot minder voorbereidingstijd, lagere engineeringskosten en ‘buiten’ bouwen met bewezen technieken. Ons advies zou zijn om de eerste blokken, waar nu de meeste tijdsdruk op zit, zo veel mogelijk op basis van het HoogWonen-concept uit te voeren. Hoe dichter we bij het concept kunnen blijven, hoe groter het voordeel. De gevraagde gevelbeelden zijn overigens geen enkel probleem voor het concept. Doorontwikkeling: het huidige bouwsysteem van HoogWonen is gebaseerd op kalkzandsteen met breedplaatvloeren, maar op korte termijn wordt het concept ook uitgebreid met ‘Bewust & Flexibel’, waardoor ook hout en hybride oplossingen mogelijk worden. Daarbij verschaft het concept ook inzicht in het effect op de MPG-score en de ParisProof-indicator.

Kans: Overspanningsrichting wijzigen i.r.t. o.a. nutstracés

Omdat bij de centrale ontsluitingsvariant van ons HoogWonen-concept in basis de vloeroverspanning van gevel naar binnengang loopt (kortste overspanning), ontstaan er vooral bij de appartementen op de parkeerlaag kansen. Dit betekent niet meer dat de normaal dragende wanden tussen de appartementen bepalen waar parkeervakken komen (of andersom), maar er kunnen dan kolommen geplaatst worden tussen de parkeervakken met daarboven een doorlopende balk. Bijkomend voordeel hierbij is dat het nuts- en leidingtracé hierlangs kan lopen en niet door of onder dragende balken heen hoeft (scheelt daardoor ook gebouwhoogte). Nutstracés kunnen zo weggeleid worden naar de buitengevel, waardoor deze ook niet meer op onhandige plaatsen door de commerciële laag gaan. Dit zal waarschijnlijk wel wat betekenen voor de indeling van de parkeergarage, maar kan ook deels wat zaken verbeteren (mooiere commerciële ruimte en fietsenberging meteen tegen entreehal appartementen).

Kansen & risico’s parkeergarage

Ook met betrekking tot de parkeergarage, zien we kansen en risico’s

Onze ideeën