Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Kansen & Risico’s

Gebouw 6 in fase 2A is het meest complex; diverse technische uitdagingen komen hierin samen. Hieronder volgen de in onze ogen belangrijkste kansen/risico’s/aandachtspunten, mét mogelijke oplossingen. Deze oplossingen laten zich vrij eenvoudig doorvertalen naar de relatief eenvoudiger gebouwen van Stad in Selwerd.

We hebben de kansen & risico’s als volgt opgedeeld:

Kansen & risico’s van het gebouw zelf

We hebben een kansen- en risicoanalyse gemaakt. We beginnen met wat we zien bij het gebouw zelf.