Stuur ons een mail

info@trebbe.nl

Direct contact met Trebbe

088 259 00 00

Meer informatie over Trebbe?

trebbe.nl

In opdracht van

Kansen en risico’s wet- en regelgeving

Risico: Eisen meervleermuizen i.r.t. bouwbesluit

Om de kans op succesvolle migratie van de meervleermuis maximaal te maken, moeten ook de bouwfysische eigenschappen van het nieuwe onderkomen vergelijkbaar worden met het oude verblijf: met koude en warme plekken. Hier zit wel een uitdaging in qua isolatiewaarden voor nieuwbouw: isolatie is dikker en spouwen zijn stukken kouder. Het gaat trouwens wel over de zomerperiode van maart-oktober. Samen met de ecoloog en de bouwfysicus willen we onderzoeken wat nodig is en ook onderzoeken wat er, op basis van gelijkwaardigheid, mogelijk is binnen het bouwbouwbesluit. Sowieso zien wij mogelijkheden in de dakranden van alle gebouwen en de gevels van de parkeerlagen, waar geen of minimale isolatie-eisen gelden. Ons voorstel zou zijn om gebouw 6 hier maximaal voor te gaan gebruiken, om zodoende de voorzieningen tevens zo vroeg mogelijk beschikbaar te krijgen. Onze eigen expert natuurinclusiviteit (o.a. aangesloten bij klimaatadaptief bouwen-platform KAN Bouwen), heeft al verschillende voorbeelden uitgewerkt, waar ook onze afdeling Kwaliteit m.b.t. garanties achter staat (ook met spouwmuren met isolatie).

Risico: Voorkomen van temperatuuroverschrijding bij stadswarmte zonder koeling (en zeker bij houtbouw)

Sinds paar jaar zijn er eisen rondom temperatuursoverschrijding (TOjuli ). En terecht! Bij appartementen is dit vaak zonder ‘actieve’ koeling niet zonder bouwkundige voorzieningen te halen. En daarbij komt ook nog, dat dit een indicatief getal is, waarbij nog steeds overschrijdingen zullen voorkomen. In Selwerd komt stadsverwarming zonder koeling beschikbaar, dus zullen we kritisch naar de benodigde bouwkundige voorzieningen moeten kijken. Vaak betekent dit zonwerend glas en/of zonwering, maar dit laatste heeft ook consequenties voor de TCO. Passieve zonwering zou ook een oplossing kunnen zijn, maar dit werkt averechts met de daglichteisen. In dit plan is een sterke verticaliteit aanwezig met balkons en balkonpuien boven elkaar, wat al deels helpt. Advies is om dit door te zetten t/m het dak, dus inclusief een luifel boven het bovenste balkon. Naast zonwering help goede ventilatie ook tegen de opwarming. Er zijn steeds meer ventilatiesystemen die een zomernachtfunctionaliteit hebben. Wij hebben zelf bijvoorbeeld twee nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd met twee fabrikanten van ventilatie met natuurlijke toevoer, waarbij in de zomernachten de koelere buitenlucht naar binnen wordt gezogen.

Overige kansen & risico’s

We zien meer kansen en risico’s in Stad van Selwerd. Deze hebben we samengevat onder overige kansen & risico’s

Onze ideeën